Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII

Nguyễn Đức HiểnP. Phòng TCHC - Petrolimex Bình Định
10:18' SA - Thứ tư, 13/09/2017

Ngày 13.9.2017, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Bình Định ( Petrolimex Bình Định) đã tổ chức học tập Nghị quyết TW5 cho hơn 120 Đảng viên dưới sự phổ biến, quán triệt của Đảng ủy Khối DN Tỉnh Bình Định

Trọng tâm vào 3 chuyên đề của Nghị quyết là :

Chuyên đề 1: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chuyên đề 2: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chuyên đề 3: Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Petrolimex Bình Định với mục tiêu nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần tự lực, tự cường, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí Thư Đảng ủy khối phổ biến Nghị quyết TW 5

Toàn Cảnh Hội Nghị

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn